Laur Złotego Pióra

Regulamin

REGULAMIN

VII EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO
„MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY”

– ZŁOTE PIÓRO –

Organizator:
Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Patronat medialny:
Gość Niedzielny, Radio Rodzina, TVP Wrocław

ZŁOTE PIÓRO: fundatorem tegorocznej nagrody głównej jest Prezydent RP Bronisław Komorowski

PATRONAT HONOROWY:

Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
ks. Marian Gołębiewski – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Stefan Cichy – Biskup Legnicki
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Alfred Leja – Inspektor Inspektorii Św. Jana Bosko we Wrocławiu
Bogdan Zdrojewski

Odbiorcy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma:
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów:

  1. „Bo wolność nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana!” (Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas „Statio Orbis” na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 1 czerwca 1997 r.) Twój głos w sporze o sposób rozumienia wolności człowieka.
  2. „Co zdążysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inne mógł mieć zdanie.” (Czesław Miłosz, Traktat moralny). O praktycznym budowaniu fundamentów małej i wielkiej ojczyzny.

Terminy:
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 należy składać do dnia 18 listopada 2011r. w formie wydruku, osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego, bądź drogą pocztową: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław oraz w postaci elektronicznej na adres: liceum-wroc@salezjanie.pl; praca obowiązkowo powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko, nazwa  i adres szkoły, data urodzenia, klasa, imię i nazwisko oraz funkcja opiekuna.

Wyniki:
Rozstrzygnięcie konkursu – 30 listopada 2011 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeniu wyróżnieni uczniowie.

Nagrody:
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop,  aparat  fotograficzny, odtwarzacz MP4, wycieczki zagraniczne); zwycięzca otrzyma symboliczne  „Złote pióro”;  ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.

Partner:  POLEST – Polskie Stowarzyszenie Estradowe – Estrada Dolnośląska

Sponsorzy:

RADIOTECHNIKA marketing spółka z o.o.   
Urząd Miasta Wrocławia
Biuro Podróży Panorama
Biuro Podróży Horyzont

Koncert: w czasie gali wystąpi wybitny bart wrocławski – Roman Kołakowski