Laur Złotego Pióra

Regulamin

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO
„MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY”

– ZŁOTE PIÓRO –

Organizator:
Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Patronat medialny:
Gość Niedzielny, Radio Rodzina

PATRONAT HONOROWY:
Marek Łapiński – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty
ks. Marian Gołębiewski – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Stefan Cichy – Biskup Legnicki
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Alfred Leja  – Inspektor Inspektorii  Św. Jana Bosko we Wrocławiu
Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin Dolnego Śląska

Odbiorcy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma:
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów:

  1. „W życiu jednostek i narodów bywają momenty taką miarą nieszczęść napełnione, że nic w nich zmieścić się nie może.” Odnieś te słowa Elizy Orzeszkowej do  swojej dużej i małej ojczyzny.
  2. Muzyka Fryderyka Chopina to według Roberta Schumanna „armaty ukryte wśród kwiatów”, a jakie znaczenie jesteśmy gotowi jej przypisać dziś? Refleksje o miejscu muzyki we współczesnym świecie.

Terminy:
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 należy składać do dnia 19 listopada 2010r. w formie wydruku, osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego, bądź drogą pocztową: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław oraz w postaci elektronicznej na adres: liceum-wroc@salezjanie.pl; praca obowiązkowo powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko, nazwa  i adres szkoły, data urodzenia, klasa, imię i nazwisko oraz funkcja opiekuna.

Wyniki:
Rozstrzygnięcie konkursu – 29 listopada 2010 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeniu wyróżnieni uczniowie.

Nagrody:
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody     książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop,  aparat  fotograficzny, odtwarzacz MP4, wycieczki zagraniczne); zwycięzca otrzyma symboliczne     „Złote pióro”;  ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom;