Laur Złotego Pióra

Regulamin

Organizatorzy

V Edycji Konkursu Literackiego
„My Polacy, my Dolnoślązacy”
o laur „Złotego Pióra”

Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,
wrocławska redakcja „Gościa Niedzielnego”,
Wydział Programów Katolickich Polest

zapraszają uczniów szkół średnich i III klas gimnazjum
do udziału w konkursie.

REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO
„MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY”

Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”
Patronat honorowy:  Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnośląski
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty

ks. Marian Gołębiewski – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Stefan Cichy – Biskup Legnicki
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Bolesław Kaźmierczak – Inspektor Inspektorii sw.J.Bosko

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z trzech tematów:

1. „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości” (T.Kotarbiński). Przemyślenia młodego Polaka w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

2. „Ludzie budują za dużo murów, za mało mostów” (I.Newton). Jak budować mosty? O sobie, współmieszkańcach mojego regionu, miasta, osiedla.

3. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Rozważania o zjawisku   uzależnienia od Internetu i rzeczywistości wirtualnej we współczesnym świecie.

Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu  A4 należy składać do dnia 20 listopada 2009 r. w formie wydruku listownie, bądź osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego na adres: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław, oraz w postaci elektronicznej na adres:  liceum-wroc@salezjanie.pl

Każda praca powinna być zaopatrzona metryczką uczestnika oraz nauczyciela: imię, nazwisko, szkoła, adres, status zawodowy.

Rozstrzygnięcie konkursu – 2 grudnia 2009 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeniu wyróżnieni uczniowie.

Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody, a dla ich opiekunów dyplomy – wyróżnienia.

Wszelkich innych informacji prosimy szukać na stronie: www.liceum-wroc.salezjanie.pl