Laur Złotego Pióra

Regulamin

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO
„MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY”

Organizator:
Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,
wrocławski Gość Niedzielny

Patronat medialny:
Gość Niedzielny, Radio Rodzina

PATRONAT HONOROWY:
Arcybiskup Metropolita Wrocławski – apb Marian Gołebiewski
Ordynariusz Diecezji Legnickiej – bp Stefan Cichy
Wojewoda Dolnośląski – Krzysztof Grzelczyk
Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Paweł Wróblewski
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia – Lilla Jaroń

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać pracę 5 uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie na jeden z dwóch tematów:

1.”Bo czymże jest uczucie do kraju, jeżeli nie wyolbrzymionym uczuciem dla matki? I czymże trwoga o losy własnego kraju, jeżeli nie wyolbrzymioną troską o los matki, o jej zdrowie i życie. To też powiedział Demostenes ludowi ateńskiemu. I nam”(Maria Wielopolska „Mater”). Czy rzeczywiście nam?”

2.Współcześni Polacy – w poszukiwaniu patriotyzmu nieromantycznego?

Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 należy składać do dnia 18 listopada 2006r. w formie wydruku, osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego, bądz drogą pocztową: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław, oraz w postaci elektronicznej na adres: liceum-wroc@salezjanie.pl

Zapraszamy do udziału wraz z opiekunem w Uroczystej Gali, która odbędzie się w piątek 15 grudnia 2006 r. o godz. 13.00 (zmiana z 12.00) we Wrocławskiej Filharmonii i w czasie której zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz rozdane nagrody.