Laur Złotego Pióra

Regulamin

 REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO

MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY”

Organizator:
Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i wrocławski „Gość Niedzielny”.

Patronat medialny:
„Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”

Patronat honorowy:

Michał Ujazdowski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof Grzelczyk – Wojewoda Dolnośląski

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia

ks. Marian Gołębiewski – Arcybiskup Metropolita Wrocławski

ks. Stefan Cichy – Biskup Legnicki

ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów:

  1. „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam” (Jan Paweł II). O naszym zakorzenieniu w dolnośląskim mikrokosmosie.

  1. Nasze pokolenie – rodzice XXI wieku.

Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 należy składać do dnia 19 listopada 2007 r. w formie wydruku, osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego, bądź drogą pocztową: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław, oraz w postaci elektronicznej na adres: liceum-wroc@salezjanie.pl

Rozstrzygnięcie konkursu – 6 grudnia 2007 roku o godz. 11.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeniu wyróżnieni uczniowie.

Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

Wszelkich innych informacji prosimy szukać na stronie: www.liceum-wroc.salezjanie.pl