Laur Złotego Pióra

Regulamin

REGULAMIN IX EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO  
„MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY”

– ZŁOTE PIÓRO –

Organizator:

                    Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,

„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Patronat medialny:
Gość Niedzielny, Radio Rodzina, Niedziela, TVP Wrocław

ZŁOTE PIÓRO: fundatorem tegorocznej nagrody głównej jest Prezydent RP Bronisław Komorowski

PATRONAT HONOROWY:

 Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 Aleksander Marek Skorupa – Wojewoda Dolnośląski
Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
kard. Zenon Grocholewski –  prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej
ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Stefan Cichy – Biskup Legnicki
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Alfred Leja  – Inspektor Inspektorii  św. Jana Bosko we Wrocławiu

Odbiorcy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma:
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów (tematy edycji IX):

1.„Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć, jeśli chce żyć przyzwoicie” (Joseph Conrad). Twoja recepta na wychowanie młodego pokolenia Polaków.  

  1. „Cuda świata można znaleźć we własnym ogrodzie” (Phil Bosmans). Rozważ tę myśl w odniesieniu do twojej małej ojczyzny.

Terminy:
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4 należy składać do 21 listopada 2013 r. w formie wydruku, osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego, bądź drogą  pocztową: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław oraz w postaci elektronicznej na adres: liceum-wroc@salezjanie.pl; praca obowiązkowo powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko, nazwa  i adres szkoły, data urodzenia, klasa, imię i nazwisko oraz funkcja opiekuna.

Wyniki:
Rozstrzygnięcie konkursu – 5 grudnia 2013 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeni wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody:
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców 1., 2. i 3. miejsca przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny); zwycięzca otrzyma symboliczne „Złote pióro” ufundowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego;  ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.