Laur Złotego Pióra

Sprawozdanie

 Działo się 6. XII w Sali Wielkiej Starego Ratusza. Rolę Mikołajów hojnie nagradzających umiejętności twórcze młodzieży przejęli: pan Marian Skutnik – prezes Południowo-Zachodniej SKOK, pani Maria Topolska z Ośrodka Szkolenia Kierowców z Jelcza- Laskowic; państwo Maria i Andrzej Kulbidowi – właściciele Biura Podróży PANORAMA.
Nie mieliby jednak takiej możliwości, gdyby nie 130 uczniów rywalizujących piórem o laur Złotego Pióra. To właśnie dolnośląscy gimnazjaliści z klas trzecich i licealiści – uczestnicy Trzeciego Dolnośląskiego Konkursu Literackiego, noszącego miano „My Polacy- My Dolnoślązacy” poszli ze sobą w rozumne zawody, udowadniając, że myśląc piszą i się prawdziwie doskonalą. Wielu z nich mistrzowsko zakorzeniło się w dolnośląskim mikrokosmosie i równie wielu jawiło się jako mądrzy, dojrzali, wzorowi rodzice XXI wieku. Wyrażali obawy, że konsumpcjonizm, mamona, kariera przysłonią pragnienie bycia człowiekiem przez duże „C”. Rozpoznawali choroby naszych czasów i szukali na nie recepty z pełną świadomością, „że już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat”. Lekarstwa na ich receptach na pewno będą bardzo skuteczne, jeśli będą zażywane. Są to dobro, miłość, prawość, szlachetność, wiara. To między innymi dzięki nim ojczyzna i rodzina odniosą pełne zwycięstwo, a zatem niech nadejdzie moc poczęta z ich słów. Takie pragnienie przyświeca bowiem już od pierwszej edycji organizatorom literackich zmagań młodzieży: Redakcji Wrocławskiego Gościa Niedzielnego oraz Liceum Salezjańskiego, a także honorowym patronom konkursu, tj.:
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu- metropolicie wrocławskiemu;
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu – ordynariuszowi diecezji legnickiej;
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi – ordynariuszowi diecezji świdnickiej;
ks. Bolesławowi Kaźmierczakowi – inspektorowi Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów imieniem św. Jana Bosko;
panu Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu – byłemu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
panu Rafałowi Dutkiewiczowi – Prezydentowi Miasta Wrocławia, reprezentowanemu przez Dyrektora Departamentu Prezydenta- pana Dariusza Ostrowskiego;
pani Lilli Jaroń – Dyrektorowi Wydziału Edukacji UM Wrocławia;
pani Beacie Pawłowicz- Dolnośląskiej Kurator Oświaty.
Pełne mądrości i ciepła słowa wypowiedzieli poproszeni o głos szacowni goście:
pani dyrektor Wydziału Edukacji – Lilla Jaroń; ks. inspektor Bolesław Kazimierczak i pan Dyrektor Departamentu Prezydenta – Dariusz Ostrowski. Jurorzy natomiast chwalili i zarazem narzekali na nie tylko rozumne, ale i mistrzowskie zawody piór uczniowskich, bo wybór laureatów zabrał im długie godziny rozważań, które zaowocowały przyznaniem drugiego i trzeciego miejsca, piszącym na temat: „Nasze pokolenie- rodzice XXI wieku. Oto fragment gorzkich słów z pracy Michała Hromady, ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie: „ Co jest dzieckiem naszym i poprzedniego pokolenia? Kult pieniądza? Nadmierna konsumpcja? Marnotrawstwo? Nieczułośc na problemy innych? Wyścig szczurów? Można by bardzo długo wymieniać… Tylko czy z któregokolwiek dziecka możemy być dumni?
Czy są to jeszcze nasze dzieci, czy dzieci globalnego XXI wieku? Gdzie podziało się oddanie dawnych rodziców, które rodziło np. patriotyzm? Dzisiaj politycy nie mówią już, że Polska będzie lepsza jako Polska- mówią , że zrobią z nas Irlandię. Czy nie lepiej kupić wszystkim bilet na autokar?”.
Za trzecie miejsce otrzymał monitor plazmowy, ufundowany przez Panią Dyrektor Lillę Jaroń, oraz kurs prawa jazdy kat.B, ufundowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców w Jelczu -Laskowicach.
Wysokiej jakości aparat cyfrowy ufundowany przez byłego ministra pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz darmowy bilet do Wilna i okolic, śladami Adama Mickiewicza, ufundowany przez Marię i Andrzeja Kulbidów, właścicieli Biura Podróży PANORAMA, to nagrody za drugie miejsce dla uczennicy Edyty Butrym z Gimnazjum nr 5 w Legnicy.Karolina Matczak z wrocławskiego Gimnazjum nr 11 , pisała w zakończeniu pracy na temat: „Ojczyzna- kiedy myślę- wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam”(Jan Paweł II) O naszym zakorzenieniu w dolnośląskim mikrokosmosie: „Ponownie zakochuję się w tym kraju, tym mieście, czuję zapach dolnośląskiego powietrza, przypominam sobie moje rozmyślania na murku z czerwonych cegieł i chce mi się śmiać. Jednak spełniłam moje dziecinne obietnice, nie rzucałam słów na wiatr i wróciłam- myślę i staję obok parapetu z kubkiem herbaty- ten nawyk jest dla mnie niemalże liturgią, wszedł mi w krew. Balansowanie na krawędzi było kiedyś moją specjalnością, teraz jednak wiem, że warto się ustatkować, wiem, ze każdy ma gdzieś swoje miejsce na świecie- moim miejscem jest Polska, Dolny Śląsk , Wrocław. A za oknem widać złote liście spadające z drzew, toczące się po brudnym, mokrym asfalcie”. Karolina otrzymała główną nagrodę konkursu: złote pióro ufundowane przez byłego Ministra Kultury, pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego, wysokiej jakości laptop od Prezesa Południowo-Zachodniej SKOK, pana Mariana Skutnika, a także bilet na wycieczkę do Wiednia, Wenecji i Słowenii, ufundowany przez Inspektora Prowincji św. Jana Bosko we Wrocławiu,
ks. Bolesława Kaźmierczaka
Po odbiór dyplomów oraz książek: Encyklopedii Wrocławia, ufundowanych przez Prezydenta Miasta Wrocławia pana Rafała Dutkiewicza oraz Biblii, ofiarowanych przez Jego Eminencję ks. Mariana Gołębiewskiego, zostali poproszeni , wyróżnieni za bogactwo myśli, wrażliwość emocjonalną i estetyczną, młodzi dolnośląscy autorzy:

Agnieszka Cyrok – LO w Wołowie
Karolina Dobrowolska – Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu
Anna Gmyrek – LO im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy
Lucjan Koperkiewicz – Gimnazjum Dwujęzyczne im. Hauke- Bosaka we Wrocławiu
Marcin Latosiński – Prywatne Salezjańskie LO we Wrocławiu
Katarzyna Markiewicz – Gimnazjum nr 1 w Złotoryi
Aleksandra Matyja – II LO w Dzierżoniowie
Paula Sadowiska – I LO w Oleśnicy
Maria Staszewska – Prywatne Salezjańskie LO we Wrocławiu
Maria Wąsik – Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu.

Organizatorzy konkursu podziękowali również pozostałym uczestnikom za ich niebanalne sądy i cenne myśli, ofiarowując dyplomy i książki. Nagrody książkowe ufundowała Wrocławska Redakcja Gościa Niedzielnego. Po części oficjalnej wspólne i radosne świętowanie umilił koncert-recital Bogny Jurewicz – wokalistki jazzowej. Uroczystą Galę III Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra zamknął, dobrym słowem i zaproszeniem do udziału w jego przyszłych edycjach, ks. dr Andrzej Jeri – Dyrektor Wrocławskiej Redakcji Goście Niedzielnego.