Laur Złotego Pióra

Scenariusz

X JUBILEUSZOWY DOLNOŚLĄSKI LITERACKI KONKURS O ZŁOTE PIÓRO

2 GRUDNIA 2014 ROKU – GODZ.12.00. – SALA WIELKA RATUSZ WROCŁAWSKI

PROGRAM UROCZYSTEJ GALI

1. WPROWADZENIE

„Ojczyzna, Rodzina, Tradycja, Wiara”. Słowa te często bywają nam tak bardzo bliskie. To z nimi związane są najgłębsze pragnienia i uczucia każdego człowieka. Jednakże dzisiaj, w tych jakże „specyficznych czasach”, może być inaczej. Dlatego pomyślano o tym, by ich „wartość, koloryt i cudowność” nigdy nie zniknęły z naszej świadomości; więcej, z naszego życia. Bo jakże to ważne i konieczne dla człowieka, aby w życiu mieć Boga, aby tworzyć, posiadać, chronić i pielęgnować kochającą się rodzinę i aby chodzić po własnej, pięknej, bogatej w historię ziemi.

Niezmiernie cieszymy się, że możemy dzisiaj gościć Państwa w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza na uroczystej Gali DZIESIĄTEGO JUBILEUSZOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „My Polacy – My Dolnoślązacy”.

W imieniu organizatorów, to jest:
Redakcji Wrocławskiego Gościa Niedzielnego,
Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu
oraz współorganizatorów:
Polskiego Stowarzyszenia Estradowego POLEST Estrada Dolnośląska,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
jak i Urzędu Miasta Wrocławia
gorąco witamy wszystkich przybyłych.
Witają Państwa prowadzący dzisiejszą galę: Magdalena Trębicka oraz Adam Wójcik.

Tym razem moment powitania zawiera wyjątkowy akcent:

Na samym początku pragniemy przywitać gospodarza miejsca, w którym się dziś spotkaliśmy, a jednocześnie z serca pogratulować dopiero co wybranemu naszemu Prezydentowi, panu Rafałowi Dutkiewiczowi. Panie Prezydencie, proszę przyjąć kwiaty z życzeniami od nas wszystkich. Niech miasto Wrocław, które Pan tak ukochał, w kolejnych latach jeszcze bardziej i piękniej rozkwita. Niech nie brakuje Panu siły, zdrowia i ludzkiej życzliwości, a zwłaszcza łaski i opieki Boga. Dziękujemy za to że jest Pan z nami i że nigdy nie przestaje być nam życzliwy.

2. PRZYWITANIE

Witamy naszych wspaniałych rówieśników, którzy odważyli się zmierzyć z wyzwaniem realizacji zaproponowanych konkursowych tematów. Zarówno tych przybyłych, jak i tych, którzy musieli pozostać w domach. A w sumie jest ich blisko stu pięćdziesięciu. (oklaski)

Witamy kochanych rodziców, bez których by nas nie było, jak i witamy drogich nam wychowawców, a przede wszystkim opiekunów, pod okiem których powstawały konkursowe prace: polonistów, historyków i katechetów. (oklaski)

Teraz pragniemy powitać wielce szacowne osoby, które zaszczyciły nasz konkurs, obejmując nad nim patronat honorowy. Nawet jeżeli nie ma ich dzisiaj wśród nas, to pozostajemy za duchową jedność z nami wdzięczni:

Panu Cezaremu Przybylskiemu – Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
Panu Tomaszowi Smolarzowi – Wojewodzie Dolnośląskiemu
Pani Beacie Pawłowicz – Dolnośląskiej Kurator Oświaty reprezentowanej przez
wizytatora Pawła Wojtczaka
Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu – metropolicie wrocławskiemu,
reprezentowanemu przez rzecznika ks. Rafała Kowalskiego
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Zbigniewowi Kiernikowskiemu – ordynariuszowi diecezji legnickiej
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi – ordynariuszowi diecezji świdnickiej
księdzu Alfredowi Lei – inspektorowi Wrocławskiej Inspektorii Salezjanów imienia św. Jana Bosko
księdzu Cezaremu Chwilczyńskiemu – dyrektorowi Katolickiego Radia Rodzina
Pani Elżbiecie Berezowskiej – Skarbnikowi Województwa Dolnośląskiego
Panu Jarosławowi Delewskiemu – dyrektorowi Departamentu Edukacji Miasta Wrocławia
Panu Piotrowi Borkowskiemu – dyrektorowi Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Witamy także sponsorów tegorocznego konkursu, a przede wszystkim już teraz pragniemy wyrazić im naszą szczerą wdzięczność za okazane z serca wsparcie. Witamy i dziękujemy:
• Panu Zenonowi Hećko – dyrektorowi Polskiego Stowarzyszenia Estradowego POLEST Estrada Dolnośląska
• Panu Markowi Drasowi – prezesowi Radiotechnika Marketing Spółka Z O.O. we Wrocławiu
• Pani Marii Kulbidzie – dyrektor biura podróży Panorama

Szczególnie gorąco witamy wśród nas osobę o wyjątkowym autorytecie, która objęła mecenat nad naszym konkursem, Pana Profesora Jana Miodka.

3. PRZEMÓWIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

Na „dobry początek” prosimy o zabranie głosu szacownych gości. Jako pierwszy zabierze głos gospodarz tego miejsca, któremu już teraz składamy szczere wyrazy wdzięczności za gościnność i zawsze otwarte dla nas serce. Zapraszamy Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza.
– Dziękujemy Panu Prezydentowi!
A teraz głos zabierze Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej.
– Dziękujemy księdzu biskupowi.
Prosimy teraz o zabranie głosu profesora Jana Miodka.
– Dziękujemy panu Profesorowi.
O zabranie głosu prosimy pana Marka Drasa, prezesa Radiotechnika Marketing Spółka Z O.O. we Wrocławiu
– Dziękujemy panu Dyrektorowi.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Per aspera, ad astra” – to starożytne, rzymskie powiedzenie jak najbardziej pasuje do wszystkich blisko 150 uczestników DZIESIĄTEGO JUBILEUSZOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO O ZŁOTE PIÓRO.
Prace, które otrzymaliśmy, mieszczą w sobie niepowtarzalne bogactwo myśli. Są one przekonującym dowodem wrażliwości i przenikliwości uczniów dolnośląskich szkół oraz tego, że poszukują oni rozwiązań dla problemów nas wszystkich. Przypomnijmy, ze zadaniem uczestników konkursu było napisanie pracy na jeden z trzech tematów:

Pierwszy:
„Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni Słonimski).
Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w wolnym kraju.

Drugi:
„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. Polska potrzebuje Europy”(Jan Paweł II). Rozważania o “wielorakiej treści” tego skrótu w dziesiątą rocznicę obecności Polski w Unii.

Trzeci:
„Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę kłamstwa (…). Gdy stykam się z kłamstwem, czuję się fatalnie i robi mi się mdło, zupełnie jakbym wziął do ust coś zgniłego” (Joseph Conrad). Refleksje o znaczeniu prawdy w nowoczesnym społeczeństwie.

Zapraszamy do nas Jury konkursu, a o zabranie głosu prosimy profesor Elżbietę Warulik – doświadczonego polonistę i wychowawcę, przewodniczącą tegorocznego jury. Prosimy o słowa podsumowania.

Dziesiąty jubileuszowy konkurs literacki „My Polacy – My Dolnoślązacy” różni się od poprzednich także tym,
że w tym roku zostały przyznane także cztery specjalne wyróżnienia, których wręczenie nastąpi za chwilę.

Pierwsze specjalne wyróżnienie przyznano Grzegorzowi Mączyńskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. Autor wybrał temat: „Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę kłamstwa (…). Gdy stykam się z kłamstwem, czuję się fatalnie i robi mi się mdło, zupełnie jakbym wziął do ust coś zgniłego” (Joseph Conrad). Refleksje o znaczeniu prawdy w nowoczesnym społeczeństwie. Nagrodą dla Grzegorza jest album ufundowany przez ks. Biskupa Ignacego Deca oraz Złote Pióro Papieskie ufundowane przez Dyrektora Liceum Salezjańskiego, ks. Jerzego Babiaka. Zapraszamy laureata oraz fundatorów nagród.

Drugie specjalne wyróżnienie przyznano Ewie Rejman z Liceum Ogólnokształcącego nr XII
we Wrocławiu. Autorka wybrała temat: „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni Słonimski).Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w wolnym kraju”. Nagrodą dla Ewy jest: e-book ufundowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Zapraszamy laureatkę i Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza.

Trzecie specjalne wyróżnienie przyznano Maciejowi Koszorkowi z Zespołu Szkól Elektronicznych w Bolesławcu. Autor wybrał temat: „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni Słonimski).Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w wolnym kraju”. Nagrodą dla Macieja jest: wycieczka zagraniczna ufundowana przez dyrektor Biura Podróży Panorama panią Marię Kulbidę oraz album ufundowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Zapraszamy laureata i fundatorów nagród.

Czwarte i ostatnie specjalne wyróżnienie przyznano Magdalenie Seń z Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Autorka wybrała temat: „Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę kłamstwa (…). Gdy stykam się z kłamstwem, czuję się fatalnie i robi mi się mdło, zupełnie jakbym wziął do ust coś zgniłego” (Joseph Conrad). Refleksje o znaczeniu prawdy w nowoczesnym społeczeństwie. Nagrodą dla Magdy jest: tablet ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz album ufundowany przez ks. arcybiskupa Józefa Kupnego. Zapraszamy laureata oraz panią Elżbietę Berezowską, Skarbnika Województwa Dolnośląskiego i ks. dr Rafała Kowalskiego.

III. Posłuchajmy fragmentu pierwszej z nagrodzonych prac:

Kolor Iksińskiego to szary, szara jest jego kurtka, szare są trzewiki, szara kawa, którą pije po południu. Szary telewizor, w który wlepia szare oczy, by zabić szarą nudę. Iksiński jest Polakiem. Jest Polakiem, który się nie potrafi obudzić, żyjąc w przekonaniu, że bycie szarym jest normalne, jest wskazane, że normalność jest szara właśnie. Potrzeba mu uczucia, nieważne jakiego, ważne tylko, by było mocne.
Boże – myślał Iksiński – czy zgrzeszę twierdząc, że nie jestem wyjątkowy?
Tak – odpowiedział Bóg.
Boże – Iksiński westchnął – Czy wiesz, że dzisiaj są moje pięćdziesiąte ósme urodziny? Nie wiem, kim są młodzi, gdzie się zgubiłem, w którym momencie przestałem oddychać świeżym powietrzem? Boże! Jestem stary!
– A co ja mam powiedzieć? – odparł Bóg.

Trzecie miejsce przyznano Agacie Stepaniak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. Autorka wybrała temat: „Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni Słonimski). Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w wolnym kraju. Nagrodą dla Agaty jest: e-book, ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz album ufundowany przez ks. arcybiskupa Józefa Kupnego, a także wycieczka do parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli ufundowana przez pana Bogdana Zdrojewskiego. Zapraszamy laureata oraz panią Elżbietę Berezowską, Skarbnika Województwa Dolnośląskiego i ks. dr Rafała Kowalskiego.

Posłuchajmy fragmentu pracy, która zajęła II miejsce:

Prawda ma też inną cechę. Widać ją z oddali. Przypatrzcie się bowiem tej świecy, która stoi przed nami. Gdyby nie ona, siedzielibyśmy pogrążeni w zupełnych ciemnościach. Mimo iż jej płomyk jest niewielki, to oświetla całe pomieszczenie. I nawet gdybym odszedł z nią na drugi koniec pokoju, nadal widzieli byście wijący się płomyk. Tak samo jest z prawdą. Widać ją z oddali nawet, gdy wokół niej zbierze się wiele kłamstwa. Sami dobrze wiecie, co się dzieje, gdy światło gaśnie.
Wszyscy trzej pokiwali głowami. Rabin mówił dalej.
– Dlatego człowiek prawy jest światłem dla świata. Niezależnie od tego jak ten świat wygląda. Jeśli robi się ciemniej, to płomyk jest bardziej widoczny, i jeśli nie, zgaśnie to widzą go wszyscy z bardzo daleka. Nawet gdyby ludzie podbili księżyc to znaczenie prawdy pozostanie takie samo. Ale wam daleko do prawdy – odparł patrząc na swoich uczniów.
– Jak to rabbi? – zapytali zmartwieni jednym głosem.
– Obaj znacie prawdę, ale przybłęda sprzed synagogi marznął na wietrze.
Świeca zgasła.

Jury tegorocznego konkursu II miejsce przyznało uczniowi z Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach, który zmierzył się z tematem: „Wiecie, że nienawidzę, nie cierpię, nie znoszę kłamstwa (…). Gdy stykam się z kłamstwem, czuję się fatalnie i robi mi się mdło, zupełnie jakbym wziął do ust coś zgniłego” (Joseph Conrad). Refleksje o znaczeniu prawdy w nowoczesnym społeczeństwie. Jest nim Kacper Łapiak. Kacper w nagrodę dostaje aparat fotograficzny ufundowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz album ufundowany przez Prezydenta Miasta Wrocławia, a także wycieczkę do parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli ufundowaną przez pana Bogdana Zdrojewskiego. Zapraszamy laureata i fundatorów.

Autor zwycięskiej pracy realizował temat:
„Ojczyzna moja wolna, wolna… Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada”(Antoni Słonimski).
Twoja próba opisania tożsamości współczesnego Polaka po 25 latach życia w wolnym kraju.

Wysłuchajmy ze szczególną uwagą fragmentu pracy.

Kiedy zastanawiam się nad tożsamością współczesnego Polaka, stale myślę o symbolice przywdziewania i zrzucania płaszcza. I tego z filmu „Katyń”, i tego z okresu zaborów, i wojen polsko-krzyżackich. Dzisiaj jest to zwykła część ubioru. Oderwany guzik nic nie znaczy. Żyjemy w wolnym kraju. Powinniśmy jednak zachować szacunek do historii, godła, barw narodowych, choć być otwartym na tolerancję, odmienność i czuć się Europejczykami. Nie zapominać o polskich kolędach, powitać Fredrę na wrocławskim Rynku, pojechać na Wawel…
Urodziłem się w wolnej Polsce. O niewoli czytam z podręczników. Oglądam filmy i bacznie przysłuchuję się opowieściom rodziców i dziadków. I – jak mawiał Mickiewicz (a ja parafrazuję) – mogę znaleźć szczęście w domu, gdyż jest ono w ojczyźnie.

Pierwsza nagroda to laptop ufundowany przez pana Marka Drasa, dyrektora Radio Technika Marketing Spółka Z O.O. , która jest najstarszą firmą elektroniczną we Wrocławiu i w Polsce założoną przez byłych pracowników wileńskiej fabryki radioodbiorników Elektret. Kolejna, najznamienitsza nagroda tegorocznego konkursu, to Złote Pióro ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, a także album ufundowany przez Prezydenta Rafała Dutkiewicza, jak i wycieczka do parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli ufundowana przez pana Bogdana Zdrojewskiego. Wszystkie nagrody otrzymuje zwycięzca X JUBILEUSZOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Strzegomiu: Jakub Zapolny. Zwycięzcę prosimy o odebranie nagrody, a fundatorów o wręczenie. Serdecznie gratulujemy !!!

Z ogromną przyjemnością odczytamy teraz listę 30 wyróżnionych uczestników konkursu. Otrzymają oni dyplom oraz nagrodę książkową. Fundatorami nagród są: Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Wydawnictwo Biały Kruk.

Zapraszamy wyróżnionych przez jury:
Zuzannę Bąk – z Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu
Łukasz Burdynę – z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
Klaudię Czerniak – z Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie
Michała Gapińskiego – z Elektronicznych Zakładów Naukowych we Wrocławiu
Małgorzatę Gołdyn – z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jeleniej Górze
Gabrielę Grabowską – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu
Alicję Grzesiowską – z Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu
Justynę Hyjek – z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
Emilię Janas – z Liceum Ogólnokształcącego nr XII we Wrocławiu
Grzegorza Janika – z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu

Zapraszamy kolejnych wyróżnionych:

Julię Karską – z Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
Martę Kiciewicz – z Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie
Alicję Koperkiewicz – z Liceum Ogólnokształcącego nr IV we Wrocławiu
Natalię Kostrubies – z Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego we Wrocławiu
Magdalenę Matogę – z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Dzierżoniowie
Aleksandrę Morozowicz – z Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie
Marię Mróz – z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Oleśnica
Zuzannę Przyszlak – z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jaworze

Teraz prosimy o podejście następujące osoby:

Antoninę Rosik-Rosińską – z Liceum Ogólnokształcącego nr IV we Wrocławiu
Weronikę Sielicka – z Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu
Natalię Talar – z Zespołu Szkół w Krotoszycach
Marię Wachowską – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku
Annę Wojtoń – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku
Żanetę Wołowicz – z Gimnazjum nr 1 w Górze
Agatę Wróbel – z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu
Jakuba Zarzyckiego – z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
Fryderyka Zielińskiego – z Powiatowego Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Środzie Śląskiej
Julię Zwolińską – z Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

5. KONCERT
Drodzy Goście!
Po części wręczenia nagród i wyróżnień, mamy przyjemność zaprosić teraz Państwa na wyjątkowy koncert. Zasłuchajmy się w utwory Orkiestry Komendy Policyjnej we Wrocławiu!

6 . ZAKOŃCZENIE

Uroczysta Gala X Jubileuszowego Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra dobiegła już końca. O oficjalne zamknięcie konkursu poprosimy dyrektora Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu ks. Jerzego Babiaka.