Laur Złotego Pióra

Regulamin

XI DOLNOŚLĄSKI KONKURS LITERACKI
O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA
„MY POLACY MY DOLNOŚLĄZACY”

Organizator

Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Współorganizator

Urząd Miasta Wrocławia
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Patronat

Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury

Patronat medialny

Gość Niedzielny, Radio Rodzina, Niedziela, TVP Wrocław, TV Rodzina

PATRONAT HONOROWY

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski
Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty
ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Alfred Leja – Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu

Odbiorcy

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z trzech tematów (tematy edycji XI):

1. „Kultura to rzecz zdobywana, a nie dziedzictwo. To nauczenie się nowego języka. To nie wyprawa na Marsa, ale docieranie do początków naszej cywilizacji” (Zbigniew Herbert).  Twoje rozważania o trudach uczestnictwa w kulturze i pożytkach, jakie z niego płyną, w przeddzień przejęcia przez Wrocław roli Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO.


2. „Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. (…) Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie”… (John Donne). O znaczeniu solidarności dawniej i dziś.

3. „Ubi concordia, ibi victoria” (Gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Refleksje o moralnym zwycięstwie i potrzebie przebaczania w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 50. rocznicę skierowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim”.

Terminy

Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub docx., należy przesyłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym, do 13 listopada 2015 roku drogą elektroniczną na adres: organizator@zlote-pioro.pl; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysłania pracy.

Wyniki

Rozstrzygnięcie konkursu – 3 grudnia 2015 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody

Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 33 prace, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców 1., 2. i 3. miejsca przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny); ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.