Laur Złotego Pióra

Regulamin

XIV EDYCJA DOLNOŚLĄSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU 
„MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

Organizator

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
Liceum Salezjańskie we Wrocławiu
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Współorganizator

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS

Patronat medialny

„Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”, „TVP Wrocław”

Mecenat
prof. Jan Miodek

Patronat honorowy

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki
ks. Jarosław Pizoń – Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu
Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Odbiorcy
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych, III klas gimnazjalnych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji)
na jeden z dwóch tematów:

1. „Rzadko na moich wargach (…)
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem, jak do Jej kolan –
Wstręt dotąd serca me czuje –
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje” (Jan Kasprowicz).
Rozważania o prawdzie uczuć i postaw patriotycznych.

2. „To, co możesz uczynić jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co daje znaczenie twojemu życiu” (Albert Schweitzer). Refleksja na temat znaczenia jednostki w życiu społeczeństw.

Terminy
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub docx., należy przesyłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do 12 listopada 2018 roku drogą elektroniczną na adres: organizator@zlote-pioro.pl; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego pracę.

Wyniki
Rozstrzygnięcie konkursu –  29 listopada 2018 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralny 1, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny);  ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.