Laur Złotego Pióra

Regulamin

JUBILEUSZOWA

XV EDYCJA DOLNOŚLĄSKIEGO LITERACKIEGO KONKURSU 
„MY POLACY – MY DOLNOŚLĄZACY” o Laur Złotego Pióra

Organizator

Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
Liceum Salezjańskie we Wrocławiu
„Gość Niedzielny” Redakcja Wrocławska

Współorganizator

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu OKIS

Patronat medialny

„Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”, “TVP Wrocław”

Mecenat
prof. Jan Miodek

Patronat honorowy

Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski
Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
ks. Józef Kupny – Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki
ks. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki
ks. Jarosław Pizoń – Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu
Zbigniew Ładziński – prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Odbiorcy
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich, techników, szkół branżowych oraz VIII klas szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Forma
Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji)
na jeden z dwóch tematów:

1. „Łyżka dziegciu popsuje beczkę miodu”. Rozważ aktualność tego przysłowia.

2. „ (…) dobrze być tam, gdzie człowiek ma swoje miejsce (…) dobrze mieć swoją bezpieczną przystań, do której zawsze można wrócić” (Stephen King). O moim intymnym miejscu na ziemi dolnośląskiej.

Terminy
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu A4, w formacie doc. lub docx., należy przesyłać wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym do 12 listopada 2019 roku drogą elektroniczną na adres: organizator@zlote-pioro.pl; przyjęcie pracy zostanie potwierdzone drogą elektroniczną na adres przysyłającego pracę.

Wyniki
Rozstrzygnięcie konkursu –  5 grudnia 2019 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralny 1, na którą zostaną zaproszeni telefonicznie wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie.

Nagrody
Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 30 prac, których autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe; dla zwycięzców: 1, 2 i 3 miejsce przewidziano dyplomy, bardzo cenne nagrody (laptop, tablet, aparat fotograficzny);  ponadto każdy opiekun nagrodzonych uczestników otrzyma dyplom.