Laur Złotego Pióra

Zwycięskie prace

I MIEJSCE – ZŁOTE PIÓRO 2022

Julia Markowska
X Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu

[ czytaj ]

II MIEJSCE – ZŁOTE PIÓRO 2022

Piotr Gurgurewicz
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze

[ czytaj ]

III MIEJSCE E – ZŁOTE PIÓRO 2022

Michalina Mordalska
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

[ czytaj ]

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

Laura Przyłucka

Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

[ czytaj ]